<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsWednesday, February 07, 2007
Gaman gaman

Var að vafra um á netinu og rakst á nýja merki Framsóknarflokksins. Ekki annað hægt að segja en að menn séu loksins farnir að vera heiðarlegir á þeim bænum.Svona gerist þegar maður á að vera að læra.


posted by Jóhann Þórsson| link


Tuesday, February 06, 2007
Vatn í flösku

Þetta post er nú fyrst og fremst fyrir hana Heiði mína. Á heimilinu er stundum rætt um vatn úr krana og vatn úr flösku. Ég vil að við notum bara kranavatnið, enda er það alveg fullkomlega fínt og gott, en Heiður vill kaupa vatn í flösku út í búð.

Hvað finnst fólki um vatn í flösku?

Environmental Insanity segir The Independent, og ekki ljúga þeir.

En það er nú reyndar pínu munur á bragðinu af vatninu... eða hvað.


posted by Jóhann Þórsson| link