<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, February 16, 2007
Sniðugt

Sá þetta á reddit og fannst þetta sniðugt. Datt sumir vinir mínir í hug en nefni enginn nöfn.posted by Jóhann Þórsson| link


Thursday, February 15, 2007
Frí á morgun

Í dag var ég í tíma í Proteomics frá níu til að verða sex. Ég átti að vera í tíma á morgun líka, jafnlengi, en þegar við komum í tíma í dag var kennarinn búinn að öllu leiðinlega tímafreka dótinu þannig að við komust strax í lífupplýsingafræði-hluta kennslunar. Það var þægilegt. Við vorum sko að skoða mass spectrometers, sem eru tæki sem mæla massa próteina. Við fengum að nota tækið (sem kostar held ég ekki nema hálfa milljón punda) til að massamæla prótein sem kennarinn bar búinn að hreinsa og svona. Það var fjör, tækið virkar sko þannig að geisla er skotið á próteinið sem gufar upp og skýst í gegnum mælinn. Svo er massinn borinn saman við gagnagrunn og maður röð amínósýra í próteininu (prótein eru sett saman úr amínósýrum, eins og prelufesti), og síðan hvaðan próteinið er.

Gaman gaman. Á morgun er ég semsagt ekki að fara í skólann en verð heima að læra og fer svo í partý með bekknum hennar Heiðar á morgun. Bjór er góður.


posted by Jóhann Þórsson| link