<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d4408405026834096493', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsSaturday, February 24, 2007
Bíóferð

Við fórum í bíó áðan að sjá myndina Hot Fuzz. Hún var valin fram yfir myndina The Last King of Scotland (big mistake). Hot Fuzz er að fá fína dóma allstaðar, og ég verð að segja að það er alveg stórfurðulegt. Ég mæli reyndar með því að fólk sjá treilerinn... í honum er að finna fyndnu brandarana (báða) og hann tekur ekki nema eina og hálfa mínútu.

Forðist Hot Fuzz eins og hún sé Ghost Rider, Epic Movie eða það að stíga í poll.


posted by Jóhann Þórsson| link


Thursday, February 22, 2007
Pirringur í mér

Ég var pirraður í dag. Þegar ég kom í skólann í morgun (lagði af stað héðan klukkan 8:00 til að vera kominn í tíma í skólanum klukkan 10:00) komst ég að því að tímanum sem átti að vera frá tólf til eitt var frestað. Okkur var víst sagt frá því í tölvupósti sem var sendur klukkan að verða eitt í nótt. Þegar við erum svo búnir að sitja í stofunni í 20 mínútur gerum við okkur grein fyrir því að kennarinn væri ekkert á leiðinni í tímann sem átti að vera þá. Ég fer því af stað heim aftur. Þegar ég kem heim sé ég að ég hafði fengið póst klukkan 11:36 frá kennaranum sem átti að kenna mér klukkan 10:00 þar sem hann tjáði okkur að hann hefði verið í Brighton og barasta alveg gleymt því að hann átti að kenna okkur í dag.

Ég skrifaði því þeim sem er yfir kúrsinum eftirfarandi tölvupóst.

"Hello Hugh,

Today was a rather dismal day. We show up for a lecture in Computer Learning at 10. There, while waiting for Chris who is regularly late, Daniel informs me that the afternoons Genomics lecture had been cancelled and we informed at 1 o´clock last night. Chris Watkins does not appear(this at 10:20) so we look for him. He is nowhere to be found. I saw an email when I got home that said he forgot he had a lecture today(sent at 11:26, an gour and a half AFTER it was supposed to start). So I am now standing in school, having travelled for two lectures that are both cancelled... and for this I pay thousands of pounds!

I would like to be reimbursed for todays train ticket (8 pounds 50 pence, Clapham Juction to Egham) and will not be attending tomorrows lecture. Perhaps Tony and Chris can chip in 4.25 pounds each? Since there is not a functioning time machine at Royal Holloway I suppose the hours I spent travelling are lost for good.

Please have a talk with the teachers involved and ask them to show their students some respect. A notice at 1 at night is hardly due notice for cancelling a lecture the following day(I don´t read my email at night), and I am not sure where forgetting about lectures fits in. I might not be this upset if this was the first time I travelled to Egham for nothing.


Otherwise, everything is fine, especially lectures with Bogre and Devoto.

Johann Thorsson."

Svo sit ég bara heima og bíð eftir að lögð verði inn á mig átta og hálft pund.


posted by Jóhann Þórsson| link