<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d4408405026834096493', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, March 23, 2007
Ekki bara BT sem er með höfuðið í meltingarveginum

Heldur Economist líka. Það tók þá ekki nema 4 ár að átta sig á því að innrásin í Írak var slæm hugmynd. Þá eru bara Sjálfstæðis og Framsóknarmenn eftir. Þetta þýðir kannski að maður geti farið að kíkja aftur í Economist (þó ekki nema bara til að sjá hvað mér átti að finnast um hluti fyrir 4 árum).

Annars var ég með kynningu í skólanum í dag á grein um mismunandi tilraunir til að sjá tjáningu gena í Arabidopsis plöntunni, og gekk bara mjög vel.

Er kominn tími til að sjá Bond á DVD?

Er kominn tími til að fara á Metallicu á Wembley? Eða Pearl Jam?


posted by Jóhann Þórsson| link


Sunday, March 18, 2007
Algjör snilld

Þessi mynd sýnir þróun mannsins frá steinöld. Ég vara fólki við klámi og ofbeldi. En annars nokkuð rétt bara.


posted by Jóhann Þórsson| link