<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsMonday, April 02, 2007
Hlutir til að leggja á minnið

 • Á morgun er ég að fara til Bath.
 • Í Bath er að finna Gay Street.
 • Jane Austen er frægasti Bath-búinn.
 • Jane Austen leiddist Bath.
 • Jane Austen bjó í Bath í sex ár.
 • Í Bath eru heitar laugar, soldið eins og Bláa Lónið.
 • Lokaverkefnið mitt er um microRNA og áhrif þeirra á Jasmonate-samskipti í Arabidopsis plöntunni.
 • Ég skil ekki alveg um hvað lokaverkefnið mitt er.
 • Ég er ekki enn búinn að fara á fótboltaleik í London.
 • Mér er alveg sama um fótbolta.
 • Bókasöfn er snilld, og stórlega vanmetin.
 • Myndin 300 er algjör snilld.
 • Heiði finnst gaman þegar fólk er duglegt að kommenta hjá henni.
 • Heiði er ekki skemmt.


posted by Jóhann Þórsson| link