<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d4408405026834096493', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, April 13, 2007
Hvað er kúl?

Ég sé að Prodigy er með lag í mikilli spilun á X-inu. Eru þeir orðnir kúl aftur?


posted by Jóhann Þórsson| link


Hmmmm

Finnst einhverjum eðlilegt að Wikipedia sé með meira um bardagaform með geislasverð en um Shakespeare og Ísland?

Ég veit reyndar að Jónasi finnst þetta auðvitað ekkert nema sjálfsagt.


posted by Jóhann Þórsson| link


Thursday, April 12, 2007
Einnar mínútu þögn

Kurt Vonnegut dó í nótt. So it goes.

Enn tórir Dick Cheney þó einhvernveginn. Ég legg til aðrar mínútu þögn vegna þess.


posted by Jóhann Þórsson| link


Tuesday, April 10, 2007
Sumarið í London

Það er sko komið sumar í London. Allir jakkar og hlý föt bara komin ofa í tösku. Hérna er spáin fyrir næstu daga.HAHAHA!


posted by Jóhann Þórsson| link