<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d4408405026834096493', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsSaturday, April 21, 2007
Pæling

Hvað þarf ég að gera til að vera kærður fyrir guðlast? Ég væri sko alveg til í að hafa það á sakarvottorðinu.

Ætli þetta sé nóg:posted by Jóhann Þórsson| link


Thursday, April 19, 2007
Menga minna

Hérna er fín mynd af því hvað bíll mengar mikið á einum degi.

Annars erum við Heiður bara að læra og taka okkur sólbaðs-pásur þess á milli. Það er sko 21° hiti hérna í dag.


posted by Jóhann Þórsson| link


Sunday, April 15, 2007
Sniðugt

Þetta passar nokkuð vel við það sem mér finnst.

posted by Jóhann Þórsson| link