<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d4408405026834096493', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsWednesday, April 25, 2007
Alanis Morisette. Fyrir Auði

Alanis Morisette er kúl. Hérna skorar hún stig fyrir feminista, gerir grín að PoppTívi og "hóruvæðingu" stelpna á táningsaldri.

Hérna er myndband Black Eyed Peas við Lagið My Humps. Horfiði á svona fyrstu mínútuna kannski.

Horfiði svo á þetta... Alanis að covera lagið, og myndbandið í leiðinni.

Minnir mig á bestu mynd Hugleiks Dagsonar sem ég man eftir... þegar stelpan segir pabba sínum að hún ætli að verða hóra þegar hún verði stór. Og hann segir "Takk PoppTíví".


posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, April 23, 2007
Kosningarpistill

Fjögur okkar íslendinganna hérna í London erum að fara að kjósa á eftir. Ég ætla (surprise surprise) að kjósa Vinstri-Hreyfinguna Grænt Framboð.

Ástæður þess eru nokkrar, en eins og flestir þá velur maður flokkinn sem maður kýs venjulega út frá etv tvemur til þremur atriðum. Fyrir mig er þetta utanríkismál og umhverfismál ofar öllu. Þó fylgja félagsmál þarna fast á eftir.

Ég verð að segja að núvernadi stjórnaflokkar eru búnir að gera asna úr Íslandi á alþjóðavísu. Stuðningurinn við stríðið í Írak var skammarleg ákvörðun og Framsókn og Sjálfstæðismönnum dugir vart ævin til að ná blóðinu af höndunum. Og það að Ísland sækist eftir föstu sæti í öryggisráðu SÞ yrði bara til að Bandaríkin fengu enn eina smáþjóðina til að kjósa eins og þeir vilja.

Hérna er áhersla VG í utanríkismálum í komandi kosningum:
Nauðsynlegt er að marka nýja utanríkisstefnu sem byggist á sjálfstæðu mati, þekkingu og skilningi á ástandi alþjóðamála, lýðræðislegri nálgun, friðsamlegri alþjóðasamvinnu og félagslegri alþjóðahyggju. Höfnum áframhaldandi þjónkun við hernaðarhyggju eins og þá sem birtist í stuðningi stjórnarflokkanna við stríðið í Írak. Leggjum okkar af mörkum svo horfið verði frá ósjálfbærum mengandi framleiðsluháttum og berjumst fyrir því að bæta kjör hinna fátækustu í heiminum. Beitum okkur fyrir því að settar verði alþjóðlegar reglur um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja, sem aukið geta félagslegar framfarir og tryggt réttindi vinnandi fólks.


Gróðurhúsaáhrifin eru stærsta ógn mannkynsins. Það er ekki lengur deilt um "hvort" heldur hvernig áhrifin verða. Og því miður verða áhrifin verst í fátækari löndum, sem menga einnig minnst, og hafa minnstu getu til að bregðast við. Áhrifin á Ísland verða í fyrstu einhver hlýnun, en mér þykir líklegra að það verði bara meira um rigningu. Í versta falli breytist þó Golfstraumurinn þannig að á Íslandi verði veðurfar eins og það er í Síberíu núna. Sumar spár hafa sýnt að þetta geti gerst á ekki minna en 100 árum. Hérna eru áherslur VG í umhverfismálum.
Hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar á að vera undirstaða allrar stefnumótunar, ekki síst í atvinnumálum. Gefum náttúrunni grið og forgangsröðum í þágu náttúruverndar. Stöðvum áform um frekari stóriðju og veitum efnahags- og atvinnulífi svigrúm til að jafna sig eftir þenslu undanfarinna ára. Stuðlum að fjölbreyttri atvinnuuppbyggingu í sátt við umhverfi og náttúru og leggjum stóraukna áherslu á þjóðgarða og friðlýst svæði, menningarlíf og minjavernd. Öxlum ábyrgð í loftslagsmálum með því að draga verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda. Aukum veg umhverfis- og náttúruverndar í stjórnkerfinu með því að stórefla umhverfisráðuneytið.


Hérna er bæklingur VG um sjálfbæra þróun.


posted by Jóhann Þórsson| link