<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, May 11, 2007
WTF?!?!?

Ég ákvað að kíkja á Víkurfréttir, svona til að kanna hvernig Suðurnesjamenn voru stemmdir fyrir kosningarnar og sá þar grein eftir framsóknarmann. Hún var svona eins og við var að búast, framsóknarmaður að eigna sér allt það góða sem gerðist á kjörtímabilinu. En svo las ég soldið sérstakt.

"Afrek var unnið þegar varnarliðið fór af landi brott, þegar rekstur flugvallarins var tekin yfir af flugvallaryfirvöldum á Keflavíkurflugvelli. Um var að ræða gríðarlega stórt og flókið verkefni og eiga þeir heiður skilið sem komu að því verkefni og ekki má gleyma þeim gríðarlega mannauð sem fólst í þeim starfsmönnum sem komu frá varnarliðinu og vinna við rekstur flugvallarins sem gerði þetta mögulegt. Þarna eru gríðarleg tækifæri. Við viljum “FRAMSÓKN”áfram í þessu verkefni en ekki STOP"


Voru Framsóknarmenn allt í einu harðir á að herinn færi burt? Voru þeir ekki, ásamt Sjálfstæðisflokkunum, betlandi í kananum eins og krakkar eftir nammi?


posted by Jóhann Þórsson| link


Dear Daniel and Hari,

Iceland is very nice. It is one of the best places in the world to be from. Here are some beautiful pictures that clearly showcase our unique and unpolluted nature.Unfortunately though, the government saw fit to destroy much of this by building a huge dam to supply power to an aluminium smelter for a rather large american corporation.

O well.

Being an Icelander is something you can proudly tell anyone, anywhere. People all over the world (the ones who knew that Iceland exists anyway) recognize us as a friendly peace loving nation. Unfortunately though, the government of Iceland decided to go along with the ultimately very destructive "War on Terror". This caused many Icelandic aid workers in the Middle East to resort to saying they were from Sweden so not as to be attacked or to be taken hostage. This also made Iceland a target for terrorist attacks (although I must amit that this is very very very unlikely, despite what our Minister of Justice, Björn Bjarnason says).

O well.

Iceland is also a great place to move to and make a living. You would be able to experience Icelandic hospitality firsthand, and enjoy the great benefits our social system has to offer. Although there is now an uncomfortably popular political party that doesn´t really want you guys, especially I am sorry to say, Hari as his skin is darker than the average Icelandic persons.

O well.

At least the girls are nice.

Vote Left Green tomorrow people, help me change the article above!


posted by Jóhann Þórsson| link