<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsSaturday, May 26, 2007
Jóhann stingur upp á viðskiptabanni

Við Bandaríkin. Út af þessu.

Jafnframt legg ég til að viðskiptabanninu við Kúbu verði aflétt. Og að Karþagó verði lögð í rúst.


posted by Jóhann Þórsson| link


Wednesday, May 23, 2007
Lagfæringar

Lagaði loksins linkana á Birnu og Önnu Robba. Veit samt ekki hvort þær skoði bloggið mitt nokkuð, og sé því alveg sama þó ég linki bara á eitthvað rugl þegar fólk ýtir á nöfn þeirra hér til hliðar.


posted by Jóhann Þórsson| link


Safari

Þetta myndband er algjör snilld. Ljón og buffalar að slást í safari í Suður Afríku.


posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, May 21, 2007
Heimasíður

Ég var rétt í þessu að hjálpa Heiði að breyta blogginu sínu. Það er nú orðið flottasta bloggið í heimi.

Svo er ég búinn að vera að vinna að svona online-ferilskrá. Allir svölu krakkarnir eru með online ferilskrá. Hún er samt ekki alveg tilbúin þannig að ég get ekki sýnt ykkur hana strax. En bráðum.


posted by Jóhann Þórsson| link