<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d4408405026834096493', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsSaturday, July 21, 2007
Hver segir að guð sé ekki til?

Hann hlustar á kvartið í ykkur. Allt blaður mitt hér í vor um hvað það væri gott veður í Bretlandi hefur náð eyrum hans og hann gripið til sinna ráða.

Veðurfréttir frá suður-Bretlandi:
"Some of the heaviest rainfall in living memory deluged southern Britain yesterday, inundating places with up to one sixth of their entire annual rainfall in less than 24 hours."


posted by Jóhann Þórsson| link


Friday, July 20, 2007
Vitleysa (í orðins fyllstu)

Ég sá færslu á moggabloggi Eyþórs Arnaldar. Ég hefði betur sleppt því, því pirringur gerir manni lítið gott þegar maður á að vera að læra.

Hann er að skrifa um ferð Ingibjargar Sólrúnar til Ísrael og segir að hún hafi " farið inn á heimili sem nýlega var sprengt af hryðjuverkamönnum". Gimmí a breik. Á hann ekki að heita stjórnmálamaður?

Í fyrsta lagi þá voru þetta einfaldlega Palestínumenn sem vörpuðu sprengju á húsið, ekki "hryðjuverkamenn". Ég er ekki að segja að viðkomandi séu annað en glæpamenn, en það að segja að þeir séu "hryðjuverkamenn" er gott dæmi um hvað hægrimenn eru oft latir í að skoða hlutina. Bara stimpla þá hryðjuverkamenn og athuga hvort hlutabréfin í Kaupþingi hafi hækkað.

Í öðru lagi (og það sem skiptir etv meira máli) þá eiga þeir sem voru fyrir sprengjunum heima í húsum sem eru byggð ólöglega á landi sem Ísraelsmenn tóku einnig ólöglega frá Palestínumönnum. Um þetta er ekki deilt á alþjóðavettvangi. Það eru bara hægrimenn og einfaldir bandarískir pólitíkusar sem halda örðu fram.

En þegar maður er einfaldur, eins og Eyþór "Einn í viðbót svo keyri ég heim" Arnalds þá er þetta bara auðvelt. Palestínumenn eru hryðjuverkamenn. Ísraelar eru fórnalömb. Alltaf.


posted by Jóhann Þórsson| link


Thursday, July 19, 2007
Sam Harris

Hérna er Sam Harris að halda stutt erindi um að þau samfélög sem eru ekki byggð á trú, tekur Svíþjóð og Holland sem dæmi, eru þau samfélög sem eru gjafmildust og hjálplegust á alþjóðavettvangi. Hann bedir líka mjög réttilega á að við þurfum ekki að draga siðferði okkar úr trúarbókum (enda er guð siðlaus rasisti). Horfiði á, kaupiði bókina hans End of Faith og segiði ykkur úr þjóðkirkjunni (það tekur 2 min niðrá Hagstofu).Reyniði svo endilega að mæla ykkur mót við mig næstu helgi. Þá verð ég á Íslandi.


posted by Jóhann Þórsson| link