<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsThursday, October 18, 2007
Sniðugt

XKCD er snilldar vef-comic. Veit samt ekki með nýjustu, hún hefur of oft átt við. Sérstaklega þó þegar ég og RobbiK vorum í náttúrufræðiferð á Mývatn.posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, October 15, 2007
Þögnin rofin

Nei, ég er ekki dauður. Ég er bara að vinna. Það var nú meiri lúxusinn að vera námsmaður og geta hangið á netinu allann daginn alla daga (svo ekki sé minnst á það að sofa fram eftir öllu og hanga svo á pöbb allt kvöldið).

Anyway... þá er ég alveg að fara að blogga eitthvað af viti.


posted by Jóhann Þórsson| link