<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d4408405026834096493', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsThursday, November 15, 2007
Bloggað í vinnunni

Sælinú. Ég hef sko ekki lagt upp laupana hvað þetta blogg varðar, heldur kann ég ekki við að blogga í vinnuni (þetta er undantekningin) og nenni því ekki þegar ég er kominn heim. Ég laga líka útlitið á næstunni.

Af okkur er það helst að frétta að við höfum bæði fengið að vita að við útskrifumst með það sem bretinn kallar "Merit". það þýðir að meðaleinkunn okkar úr öllu (prófum, verkefnum og ritgerðinni) er á milli 6 og 7, sem þykir víst alveg bara prýðilegt á þeirra mælikvarða. Blóm og peningagjafir vel þegnar (þó kannski ekki blóm, ég er með ofnæmi).

Svo flytjum við aftur á Grandaveg 7 eftir 2 vikur, og okkur hlakkar mikið til. Ekki það að Keflavík sé ekki fín og allt það, heldur er alveg drepleiðinlegt að keyra Reykjanesbrautina, auk þess sem ég get sofið klukkutíma lengur á morgnanna.

Munið svo að kaupa bara bensín hjá Atlantsolíu, hin þrjú stálu af okkur í mörg ár (muniði).


posted by Jóhann Þórsson| link