<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d4408405026834096493', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsThursday, November 29, 2007
Fjölmiðlar skammist sín

Á Íslandi er starfandi 3 og 1/5 prentmiðlar (DV fær ekki að vera nema 20%, en fær þó fleiri stig en Séð og Heyrt enda er það blað ekki þeim kosti búið að vera nægilega rakadrægt til að einu sinni megi nota það í neyð). Þessir miðlar hafa upp á síðkastið, og þá meina ég síðustu ár, verið að færast nær fyrrnefndum og órakadrægum slúðursnepli. Daglega eru okkur færðar fréttir og tískudruslum og hvíthyski í vestasta fylki Bandaríkjanna (þó að þessi gagnrýni eigi vissulega við um alla fjölmiðla heims), t.d. þegar þetta er skrifað er ein slík skítafrétt á forsíðu mbl.is. Á forsíðunni! Mér þykir þó forsíður Íslenskra blaða sífellt vera með eitthvað sem ekki geti talist fréttir, svo sem brúnkuklefi í Hafnafirði sem talar (mikilvægara en uppreisn í Nýju Gineu?). Einnig hefur mikið pláss farið í það að tala um að einhver Dan hjá Google hafi hrifist svo mikið af Dalvík á ferð sinni um landið að hann hafi skýrt forrit (sem þó eru ekki gerð nein skil á) eftir bænum. Svo kom í ljós að hann kom ekki til Dalvíkur sko, en hefur lengi langað. Svo kom í ljós að það var ekki einu sinni satt, heldur sá hann nafnið á Google Earth og fannst það sniðugt. Er í alvöru ekkert annað sem starfsmenn blaðanna hafa að gera?!?

Svo eru þessar endalausu fréttir af íþróttum sem taka upp góðan hluta fréttatímans og fara sífellt meira í taugarnar á mér. Af hverju er verið að flytja fréttir af tómstundum fólks, þó aðallega af einni tegund, sem eru "fréttir" af gengi erlendra fótboltaliða?


posted by Jóhann Þórsson| link


Monday, November 26, 2007
Teiknuð myndposted by Jóhann Þórsson| link