<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, December 28, 2007
Árslistar

Já, það er víst enn á ný komið að tíma árslistanna. Ég hef nú samt aðeins lesið einn eins og komið er, en fer að kíkja á lista yfir bestu tónlist ársins en ætla að byrja á að benda fólki á þennan: listi yfir 50 verstu íbúar Bandaríkjanna 2007. Hann er sniðugur, þarna er enginn feiminn við að blóta eða tala illa um fólk og flestir á listanum eiga skilið að vera á honum.

Hápunktar: Larry Craig (Republikani sem var böstaður við að reyna að borga manni fyrir munnmök á almenningssalerni en berst GEGN réttindum samkynhneigðra) "Thought the Defense of Marriage Act was FABULOUS! -- because he personally needs legislation to keep him straight." Fær mig til að undrast... ætli biskup hræðist það að hann breytist í homma ef gifting samkynhneigðra yrði leifð?

Chuck Norris: "Doesn't understand evolution, despite access to mirrors."

Svo megiði endilega hafa augun opin fyrir almennilegum árslistum tónlistar eða kvikmynda og benda mér á.


posted by Jóhann Þórsson| link


Thursday, December 27, 2007
Ástæða til að versla ekki frá Bandaríkunum (er það hægt?)

Hérna er alveg frábær skýrsla um breytingar á veðurfari. Í alvöru sko, ekki fara strax bara af því að ég sagði skýrsla. Þetta eru skýrsla um veðurfarsbreytingar vegna gróðurhúsaáhrifa sem leggja átti fram fyrir einhvern hluta ameríska þingsins. Ríkistjórn Bandaríkjana komst í hana og breytti aðeins. Breytingarnar voru þó ekki vitsmunalegri en svo að allt sem þeim líkaði illa við var tekið út. Og hérna getiði skoðað hversu mikið þetta er því þetta er upprunalega skýrslan, þar sem "breytingar" gerðar á vegum ríkisttjórnar (ætti þetta líka að vera í gæsalöppum?) eru litaðar gular.

Shocking stuff.

Ég bæti því við að þetta er af síðu tímaritsins Science og umfjöllunin er á þessa leið:

"A specimen case of the Administration's reluctance to acknowledge climate change was added just recently when Julie Gerberding, head of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, was asked to present congressional testimony on the potential impacts of climate change on public health. It is surely no secret that heat spells are a health hazard, or that drought and excess rainfall can influence human susceptibility to pathogen-borne disease--just the kind of thing Congress wanted to know. Gerberding's testimony was reviewed at the White House and soon made to disappear: Virtually all of what she said about climate change--six pages of it--was blacked out of the document filed with the Senate Environment and Public Works Committee (see http://alt.coxnewsweb.com/ajc/pdf/gerberding.pdf). There's an odd behind-the-scenes story here, involving two offices that report to the president. The Office of Science and Technology Policy raised questions about particular statements and made suggestions, but then the Office of Management and Budget, apparently unwilling to work on the suggestions, simply eliminated every section about which questions had been raised. It's worth a look just to understand what these people don't want you to know."


posted by Jóhann Þórsson| link