<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, February 29, 2008
Töffarar dagsins

Svisslendingar í London. Svissneska sendiráðið (myndband af Guardian síðunni) fékk/leyfði Banksy að skreyta bílageymsluna sína og hélt "rave" í leiðinni.

Lúserar dagsins eru aftur á móti forráðamenn neðanjarðarlestakerfisins (big word) í London sem rifu vegg síðasta sumar sem Banksy hafði skreytt og var metin á, að mig minnir, um 300 þúsund pund.

Hérna til vinstri er mynd sem Bansky málaði á aðskilnaðarmúrin á vesturbakkanum, en hann málaði nokkrar myndir á hann. Hérna getið þið skoðað fleiri Banksy myndir, úr The New Yorker.


posted by Jóhann Þórsson| link


Thursday, February 28, 2008
Ekki versla við Esso/N1

Því 19 árið í röð eru þeir að svíkjast undan því að borga skaðabætur sem fyrirtækið (Exxon í BNA) var dæmt til að greiða fólkinu sem varð fyrir skaða af Exxon Valdez slysinu. Exxon, móðurfyrirtæki N1, var í fyrra með mesta gróða sem eitt fyrirtæki hefur nokkru sinni haft, og neita enn að greiða skaðabætur fyrir slys sem varð 1989. En það virðist einmitt vera áætlun þeirra:
In 1990 and 1991,[Greg Palast] worked for the Chenega and Chugach Natives of Alaska on trying to get Exxon to pay up to save the remote villages of the Sound. Exxon’s response was, “We can hold out in court until you’re all dead.”

Muniði það, þegar þið dælið bensíni þeirra, eða verslið í sjoppunum þeirra.

Fyrir utan þetta er Esso/Exxon/N1 það fyrirtæki sem berst hvað harðast gegn framförum í umhverfismálum, þá sérstaklega gróðurhúsaáhrifunum.

Hérna er myndband sem er, þótt ótrúlegt megi virðast, ekki gert með kaldhæðni í huga. Exxon/Esso/N1 borgaði fyrir þetta myndband, þó þeir komi ekki fram undir nafni.Ekki versla við N1, og hvetjiði aðra til að gera það ekki heldur. Þetta er ógeðslegt fyrirtæki (eða, til að forðast það að vera annar bloggari Íslands til að vera kærður fyrir meiðyrði, þá skulum við segja að móðurfyrirtæki þess sé ógeðslegt).

**Viðbót**

Independent fjallar um málið, og þar kemur meðal annars fram hin skemmtilega staðreynd að Exxon er búið að eyða rúmlega 700 milljónum dollara í lögræðikostnað, rúmlega 200 milljónum í að borga fyrir tjónið, sem er aðallega kostnaður við hreinsunarstörf.


posted by Jóhann Þórsson| link