<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d-929200210082745429', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsTuesday, March 11, 2008
Skemmtilegt á döfinni

Portishead er að fara að gefa út disk, sem mér sýnist ætla að vera kjörinn afmælisgjöf handa Baldri bróður, en hann á afmæli 29. apríl og dýrkar Portishead (önnur þessara staðhæfinga er röng). Platan á að heita því frumlega nafni Third og er að fá fína dóma, eða amk á spjallrásum Portishead.co.uk en það er líklega ekki alveg hlutlaus umræða þar á ferð.

Svo virðist Wes Craven, maðurinn á bakvið Scream og Nightmare on Elm Street, vera að gera mynd sem ég kem ekki til með að þora að horfa á. Myndin, 25/8 fjallar um geðsjúkan raðmorðinga (hvað annað?) sem drepur fólk sem er fætt 25 ágúst. Kem ég til með að vera einn af þeim sem fer aleinn út að rannsaka skrýtið hljóð í rafmagnslausu húsi þar sem ekki er gsm samband á meðan vinir mínir eru allir inni að skemmta sér?


posted by Jóhann Þórsson| link