<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d4408405026834096493', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsFriday, May 23, 2008
Loksins bloggað aftur

Já sæl! Ég hef ekkert nennt að blogga lengi, enda gefst varla tími til þess hérna hjá dohop þar sem það er forritað út í eitt alla daga.

Í fréttum er það etv helst að ég eignaðist minn fyrsta bíl (eða 50%) um daginn. Ég og Heiður keyptum okkur Skoda Fabia Combi, glænýjan og ónotaðan. "Enginn búinn að æla í hann eða hafa samfarir í honum" voru helstu kostir þess að eignast nýjan bíl að mati Jónasar.

Heiður er í útlöndum núna að leika við vinkonur sínar og á meðan er ég einn heima, með óumbúið rúm og óhrein nærföt að borða hamborgara í öll mál.

Á laugardaginn næsta (31. maí) verða svo stigin mörg lítil skref þegar ég geng á Hvannadalshnúk ásamt fríðu förunauti.

Ég spái Íslandi 5 sæti í kvöld.


posted by Jóhann Þórsson| link