<!-- <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" link="#004080" vlink="#004080" alink="#004080"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3439825\x26blogName\x3dGranda%C3%B0i+Vesturb%C3%A6ingurinn\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johat.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johat.blogspot.com/\x26vt\x3d4408405026834096493', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> -->

Blogg hins Grandaða VesturbæingsMonday, March 31, 2008
Leiðréttingar

Eftir að hafa heyrt í foreldrum mínum varðandi síðustu bloggfærslur hef ég ákveðið að betrumbæta tvennt sem ég hef sagt hér.

a) Varðandi færslu 19. mars þá var ég ekki að gefa í skyn að forsætisráðherra væri sjálfur að hirða gróðann af hærra bensínverði (þó vissulega standi það næstum orðrétt þarna). Það sem ég hefði etv betur sagt í stað "Fer þetta beint í vasann á Geir sjálfum?" er kannski "Getur verið að Geir láti þetta afskiptalaust svo að ríkissjóður verði digur og taki pressuna af því að standast fjárhagsáætlanir". Það hljómar bara ekki nærri eins vel.

b)Svo varðandi síðustu færslu þar sem ég enda á að kalla biskup "...vitleysing." Það þótti ekki fínt. Það sem ég hefði átt að kalla hann er "Mann sem er alveg úr tenglsum við raunveruleikann, og í raun svo íhaldssamur að hann ætti betur heima með öfga-hægri hópum kristinna manna í Bandaríkjunum. Kannski að Fred Phelps skoðanabróðir hans taki honum opnum örmum. Hann hefur sagt hluti eins og "God hates fags" og "AIDS cures fags". Þeim líkar allavega jafnilla við samkynhneigða." Þó get ég ekki séð að Phelps sé eins illa við trúleysingja og biskup.

Prófum svolítið. Setjum eitthvað annað í stað "guðleysis og vantrúar" í ummælum biskups.
"Ekkert foreldri getur varið barn sitt fyrir ágengni þess ofstækis sem helst sækir að þeim hjörtum og sálum sem ekki hafa fengið næringu trúar, ekki hafa fengið viðmið helgra sagna og helgrar iðkunar og ein megna að hamla gegn áhrifum sálardeyðandi og mannskemmandi golfspilunar og vatnsdrykkju."
Þetta er auðvitað bara kjánalegt. En eitthvað annað?
"Ekkert foreldri getur varið barn sitt fyrir ágengni þess ofstækis sem helst sækir að þeim hjörtum og sálum sem ekki hafa fengið næringu trúar, ekki hafa fengið viðmið helgra sagna og helgrar iðkunar og ein megna að hamla gegn áhrifum sálardeyðandi og mannskemmandi kvenmanna og samkynhneigðra."
Eða er alveg í lagi að hann móðgi trúleysingja, en ekki konur og samkynhneigða?

Þó efast ég um það að bera biskup saman við Fred Phelps sé nokkuð betra en að kalla hann vitleysing. Ég skal þvi halda mig við að kalla hann forngrip sem þarf að setjast í helgan stein, þar sem skoðanar hans eru löngu hættar að endurspegla skoðanir samfélagsins.


posted by Jóhann Þórsson| link